79

تولیدی کیف های لب تاب


مشخصات برند
کتیبه گیفت

کتیبه گیفت:مجهز به کارگاه تولید و چاپ انواع کیفهای چرمی. برزنتی. مدیران. جهت همایشها. سمینارها و
کنفرانسها. انواع کیف مدیران چرم طبیعی، چرم مصنوعی و کیف لب تابی.
telegram.me/katibehgiftco  و  09212130082  و  09123005821

نظرات آگهی

اضافه کردن نظر

هیچ نظری ارسال نشده است

سخن روز

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد .

مارو اکلینز