تعریف برندینگ

برندینگ یکی از مهمترین جنبه های هر کسب و کار است، چه بزرگ باشید چه کوچک، خرده فروش باشید و یا پیمانکار، یک استراتژی برندسازی موثر، مرز عمیقی در بازار های رقابتی به کسب و کار شما می دهد. اما دقیقا برند چه معنایی دارد؟ چگو نه بر کسب و کار کوچکی مانند شما می تواند تاثیر بگذارد؟

ساده بنگرید،

  • برند، قول و یا پیمانی است که شما به مشتریانتان می دهید.
  • برند به مشتریان می گوید که از محصولات و خدمات شما چه انتظاری میتوانند داشته باشند و تفاوت شما را بین انواع پیشنهادات دیگر در بین بازار های رقابتی نمایان می سازد
  • برند از اینکه شما چه شخصی هستید، چه شخصی می خواهید باشید و مردم از شما چه درکی دارند، نشات گرفته است.

 

آیا شما در صنعت خود نوآوری کرده اید؟ باتجربه هستید؟ و یا قابل اعتماد؟

  • آیا محصول شما قیمت بالا و کیفیت بالایی دارد؟
  • و یا برعکس قیمت و کیفیت پایینی دارد؟

شما بعنوان یک برند نمی توانید هردوی آنها باشید، و همه مردم را با انواع محصولات (با کیفیت و قیمت بالا، بی کیفیت و ارزان) خود پوشش دهید. هرشخصی هستید می بایست خودتان را محدود کنید به اینکه مشتریانتان چه می خواهند و چه انتظاری از شخص شما دارند.

سخن روز

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد .

مارو اکلینز